Hinderbanor levereras i sektioner om ca 5 meter per sektion.
Vill du ha en lång hinderbana så blir det således fler sektioner.
15 meter hinderbana är således 3 sektioner gånger 5 meter
20 meter, 4 sektioner
25 meter, 5 sektioner